Het mes in de hartcentra

Minister Demotte legt de laatste hand aan een Koninklijk Besluit dat de erkenningsnormen van het zorgprogramma cardiologie verandert. Bedoeling is dat het aantal hartcentra wordt verminderd vanaf 1 januari. Het mes erin dus. Maar volgens dokter Frank Van den Branden, diensthoofd cardiologie AZ Middelheim, dreigt de maatregel in Vlaanderen een omgekeerd effect te hebben.
Grote zorg van minister Demotte is de kwaliteit van het dilateren. "Wetenschappelijke rapporten tonen aan dat de kans op verwikkelingen toeneemt als de cardioloog deze technieken niet voldoende frekwent uitvoert om de nodige ervaring op te bouwen." Daarom wil de minister de hartcentra, die niet boven een bepaalde activiteitsgraad uitstijgen, afschaffen.

De erkende hartcentra die overblijven moeten het volledig gamma aan diagnostische en therapeutische technieken kunnen aanbieden, dus zowel dilatatie als chirurgie. De zogenaamde halfgespecialiseerde (B1-) centra worden dus allemaal opgedoekt, want "een studie heeft uitgewezen dat deze centra niet bijdragen tot een betere zorgverstrekking". Voor sommige van deze centra blijft nog wel een achterpoortje open. Zij kunnen een uitbreiding krijgen "indien dit vanwege de geografische spreiding noodzakelijk is".
27 okt 2005
meer over
zie ook rubriek