Vlaanderen heft leegstandsheffing op Sint-Pietersziekenhuis Leuven

De Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management (ABAFIM) van de Vlaamse overheid is met een doorlichting van alle Vlaamse OCMW's bezig. Een ambtenaar bezocht ook het OCMW van Leuven en stelde vast dat geen leegstandsheffing wordt betaald voor de ongebruikte vleugel van het Sint-Pietersziekenhuis aan de Brusselsestraat. De administratie stelde een proces-verbaal op en het OCMW dreigt een forse taks te moeten betalen. Bovendien moet het binnenkort wellicht ook onroerende voorheffing op het pand betalen. Het OCMW was daar totnogtoe van vrijgesteld, maar omdat de site niet als ziekenhuis wordt gebruikt, dreigt die vrijstelling te vervallen.
De Vlaamse overheid rekent als leegstandtaks 75 procent van het kadastrale inkomen (KI) van het pand. Het niet-ge´ndexeerde KI van het Sint-Pietersziekenhuis bedraagt 283.000 euro. ocmw-voorzitter Erik Vanderheiden heeft het over een kafkaiaanse situatie. ,,Absurd gewoon. Ons treft helemaal geen schuld voor de leegstand. Die is het gevolg van beslissingen van vroegere Vlaamse en federale regeringen. We rekenen op begrip voor onze situatie.''

De ziekenhuisvleugel was bedoeld voor de UniversitÚ Catholique de Louvain, maar die trok naar Sint-Lambrechts-Woluwe. Intussen is nog geen definitieve beslissing gevallen over de 13,6 miljoen euro subsidies die destijds werden toegekend voor de bouw van de ziekenhuisvleugel. Vlaams minister van welzijn Inge Vervotte (CD&V) is bereid de terugbetaling kwijt te schelden op voorwaarde dat op evenwaardige wijze wordt ge´nvesteerd in nieuwe Leuvense voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap.
27 okt 2005
meer over
zie ook rubriek