Vaststelling van de globale begroting van de verstrekkingen inzake klinische biologie voor 2005

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van de bepalingen van artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid.
24 okt 2005
meer over
zie ook rubriek