Welk antibioticabeleid zorgt voor het laagste niveau van resistentie?

Het beleid dat de minste selectiedruk veroorzaakt, doet de resistentie het meest beperken. De afgelopen jaren kende ons land alvast een trendbreuk in het voorschrijven van antibiotica. De eerste tekenen wijzen nu ook op een terugval in resistentie.
22 okt 2005
meer over
zie ook rubriek