Schrijven huisartsen originele of generieke geneesmiddelen voor?

De Vlaamse huisartsen schrijven veel meer goedkope geneesmiddelen voor dan algemeen wordt aangenomen. Een grootschalige studie bij de huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout toont aan dat de huisartsen wanneer mogelijk in zeven gevallen op de tien een goedkoop geneesmiddel voorschrijven.
22 okt 2005
meer over
zie ook rubriek