Euthanasiekit krijgt groen licht

De voltallige Kamer heeft gisteravond het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat bepaalt dat apothekers die op medisch voorschrift euthanaserende middelen afleveren hiervoor niet meer strafbaar kunnen worden gesteld.
meerderheid en Ecolo), 37 tegen (CD&V, N-VA en Vlaams Belang) en 6 onthoudingen (cdH). Daarnaast keurde de Kamer ook het wetsontwerp goed dat de procedure voor de huwelijksaangifte of de aangifte voor wettelijke samenwoning vereenvoudigt. Wie in BelgiŽ geboren is, zal niet meer naar zijn/haar gemeente moeten gaan om een geboorteattest af te halen. Daarnaast worden de fiscale zegels voor de documenten afgeschaft.

Tot slot nam de Kamer ook nog het wetsvoorstel aan dat een aantal technische wijzigingen aanbrengt aan de wetgeving over de afstamming. Het gaat om het eerste voorstel van de hand van de subcommissie familierecht dat wordt goedgekeurd.

Het zorgt er onder meer voor dat de biologische vader in de toekomst makkelijker het vaderschap van zijn kind kan laten erkennen. Het voorstel wijzigt ook de periode van 300 dagen waarbinnen kinderen automatisch worden toegekend aan de wettelijke echtgenoot, ook al is een echtpaar al gescheiden en heeft de moeder een kind van een andere partner verwekt. Voortaan gaan de 300 dagen in vanaf de feitelijke scheiding van het echtpaar, dus vanaf het ogenblik dat ze een andere domicilie hebben.
21 okt 2005
meer over
zie ook rubriek