Jan Yperman verdient standbeeld

Jan Yperman, de vader van de Vlaamse chirurgie, is eeuwenlang onbekend gebleven. Deze middeleeuwse chirurgijn is nochtans van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de geneeskunde. Volgens wetenschapshistoricus Roger A. Blondeau, die net een boek publiceerde over Yperman, verdient hij een standbeeld.
De twee werken (manuscripten) die Yperman in het begin van de jaren 1300 schreef over heelkunde en interne geneeskunde, doken pas op het einde van de negentiende eeuw op in Londen. ,,Het duurde nog wel tot een stuk in de twintigste eeuw eer deze Middelnederlandse teksten in verstaanbaar Nederlands hertaald werden, waardoor hun belang duidelijk werd,'' weet de ondertussen 85-jarige Blondeau.

Jan Yperman leefde van circa 1275 tot 1331. Hij studeerde in Parijs en was verbonden aan het Ieperse Belle-Godshuis. In zijn tijd was hij een pionier en vernieuwer op vlak van chirurgie en geneeskunde.

Het boek 'Jan Yperman' van Roger Blondeau belicht niet alleen de figuur van de middeleeuwse chirurgijn maar ook de manier waarop zijn werk in de vergetelheid raakte en pas laat herontdekt werd.

Het was op voorstel van Blondeau dat het regionale fusieziekenhuis van Ieper-Poperinge naar Jan Yperman werd genoemd.

Op de voorstelling van zijn boek riep Roger Blondeau het Ieperse stadsbestuur op om een standbeeld op te richten voor de beroemde stadsgenoot. In 1874 werd een beeld van hem in een nis in de noordelijke muur van de Lakenhalle geplaatst. Met de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog werd dit niet teruggeplaatst.

Naar aanleiding van zijn boek werd wetenschapshistoricus Roger Blondeau opgenomen als erelid van de Stichting Jan Palfijn in Gent. Hij ontving hiervoor een zilveren eremedaille.

Het boek 'Jan Yperman' is verkrijgbaar aan de recepties van de drie Jan Ypermanziekenhuizen in Ieper en Poperinge. Het telt 230 blz.. Het kost 15,90 euro (genaaid) of 21,40 euro (gebonden met linnen band en stofomslag)
19 okt 2005
meer over
zie ook rubriek