Aanpassing van de voorwaarden volgens welke personen met een visuele handicap aanspraak kunnen maken op een blindenstok

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de gele stok. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap.
15 okt 2005
meer over
zie ook rubriek