Globaal medisch dossier

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
15 okt 2005
meer over
zie ook rubriek