Wijziging van de heffing ten voordele van de innovatie en de tewerkstelling in de farmaceutische sector

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.
Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
15 okt 2005
meer over
zie ook rubriek