Persoonlijke-assistentiebudget: programmatie 2005

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit dat de toekenningsvoorwaarden vastlegt van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) aan personen met een handicap. De invoering van het PAB is bedoeld om personen met een handicap de mogelijkheid te bieden zelf hun assistentie in het dagelijkse leven te organiseren en te financieren. Dit kan door het aanwerven van een assistent en/of door het inkopen van assistentie. Met dit besluit wordt het uitvoeringsbesluit van 15 december 2000 aangevuld met de programmatie voor 2005 en wordt de betaling aan de budgethoudersvereniging voor 2005 geregeld. Met het huidige besluit wordt het progammatiecijfer opgetrokken.
15 okt 2005
meer over
zie ook rubriek