Vrijwilligerswerk in welzijns- en gezondheidssector

De Vlaamse Regering wijzigt principieel een uitvoeringbesluit van 6 juli 1994 bij het decreet over het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector. De aanpassingen betreffen het taalgebruik, omzettingen van bedragen in euro en de indexering van de bedragen voor de verzekeringen. Daarnaast wordt in het voorliggende besluit de lijst geļntegreerd van activiteiten die bij voorrang voor subsidiėring in aanmerking komen. Zo moeten die activiteiten niet meer om de twee jaar bepaald worden. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.Principiėle goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
15 okt 2005
meer over
zie ook rubriek