Artsensyndicaat roept op tot actie tegen Demotte

Het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van BelgiŽ (ASGB) en zijn Franstalige kartelpartner GBO roepen de artsen op om alleen nog de strikt noodzakelijke papieren in te vullen. De actie past in de aanslepende wrevel van de artsen door de toenemende papieren rompslomp. Dat minister van Volksgezondheid Rudy Demotte net nu de jacht opent op artsen die de index aanrekenen, is een extra wrijvingspunt voor het Kartel, staat dinsdag in de Artsenkrant.
De artsenvakbond kan zich niet vinden in de controles van het riziv, die dokters die de index wel aanrekenen een boete van minimaal 125 euro kan opleggen.
"Minister Demotte compromitteert bij voorbaat een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen in december", zegt het Kartel.
Volgens minister Demotte is het niet toekennen van de honoraria een logisch gevolg van het akkoord dat met de vakbonden uit de medische sector werd afgesproken, in functie van de beschikbare budgettaire marges en volgens de afgesproken voorwaarden. Maar volgens de bonden maakt de indexering van de erelonen integraal deel uit van dat tarievenakkoord. Het asgb en de GBO eisen dat de minister "zijn beledigend index-KB onverwijld" intrekt.
Wat de administratieve actie betreft, worden de artsen gevraagd om het papierwerk tijdens de raadplegingen tot een minimum te beperken, wat neerkomt op het getuigschrift voor verstrekte hulp, de behandelingsvoorschriften en indien nodig een gestandaardiseerd getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid.
"Bijkomende attesten en handgeschreven verklaringen zijn bijzondere eisen waarvoor een bijkomende vergoeding mag worden gevraagd", zegt het Kartelbestuur in de Artsenkrant. "Op die manier kan staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne, naast de vermindering van de administratieve lasten voor de ondernemingen weldra ook een administratieve vereenvoudiging voor artsen aan zijn successen toevoegen", voegt de vakbond daar nog aan toe.
11 okt 2005
meer over
zie ook rubriek