Demotte versoepelt maximumfactuur

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) hertekent de maximumfactuur. Die maximumfactuur zet een plafond op wat een patiŽnt jaarlijks aan remgelden moet opleggen. Vandaag kan iedereen die veel medische zorgen nodig heeft een beroep doen op de maximumfactuur, maar er zijn twee verschillende vormen. Enkel voor de sociaal meest kwetsbare groep wordt de factuur onmiddellijk terugbetaald.
Die 'inkomensmaximumfactuur' staat tegenover de 'fiscale maximumfactuur' waarbij mensen die het financieel gemakkelijker hebben, pas na twee jaar via de belastingen hun geld recupereren. Demotte stapt nu af van de fiscale maximumfactuur. Die wordt ingeruild voor een veralgemeende inkomensmaximumfactuur. Die zal vanaf 2007 op kruissnelheid zijn. De maatregel past in de begroting voor gezondheidszorg die de regering gisteren op punt stelde.
11 okt 2005
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek