Uitwisseling van medische gegevens beter beveiligd

De Vlaamse Regering heeft vandaag op initiatief van minister Inge Vervotte het ontwerpdecreet over het Gezondheidsinformatiesysteem (G.I.S.) goedgekeurd. Daarmee is de juridische basis voor het uitwisselen van persoonlijke medische gegevens binnen de preventieve gezondheidszorg gelegd.
07 okt 2005
meer over
zie ook rubriek