Tandartsen behouden toelatingsproef

De studenten tandarts zullen ook de komende jaren een toelatingsproef moeten doen.
De minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), bevestigde zijn standpunt in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. Deze week had de coalitiepartner VLD er nochtans voor gepleit om het toelatingsexamen niet langer te organiseren (DS 5 oktober). De liberale parlementsleden Gilbert Van Baelen en Marleen Vanderpoorten zien daarin namelijk de beste oplossing om het dreigende tekort aan tandartsen op te vangen.

Vandenbroucke ziet geen reden om de toelatingsproef op te doeken. Hij wijst daarvoor op de inschrijvingscijfers van dit academiejaar. Aan de twee opleidingen tandheelkunde (UGent en KU Leuven) samen hebben zich 95 nieuwe studenten ingeschreven. als die jongeren binnen vijf jaar afstuderen, zijn zij talrijk genoeg om de 84 plaatsen die de federale overheid jaarlijks voorziet voor tandartsen, in te vullen. De stijgende studentenaantallen lijken daarmee hun eigen problemen op te lossen. Na de 39 nieuwe studenten voor het academiejaar 2000-2001 was geleidelijk lichte paniek ontstaan, want er zouden in de toekomst te weinig tandartsen zijn. Bovendien zou het tandartsenberoep snel aan het vergrijzen zijn, waardoor de aflossing van de wacht dringend is.

Het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) stelt als oplossing voor om hulpkrachten voor de tandartsen op te leiden en heeft een banenplan voor bijkomende jobs in de sector. De liberalen gaan nog een stap verder, en willen het toelatingsexamen vervangen door een oriŽntatieproef, die de studenten bewust maakt van een juiste studiekeuze. Volgens de minister van Onderwijs is dat allemaal voorbarig. Hij wees erop dat de Planningscommissie Medisch Aanbod voor de periode 2011 tot 2013 bovendien heeft geadviseerd het aantal jaarlijkse bijkomende tandartsen te verhogen tot 90. Daaruit mag volgens Vandenbroucke worden afgeleid dat wel degelijk rekening wordt gehouden met de evoluties in de samenstelling van de beroepsgroep. Het huidige jaarlijkse maximum van 84 nieuwe tandartsen geldt van 2002 tot 2010. Bij de invoering van het quotum stelde de Vlaamse overheid de toelatingsproef in. Dat moest vermijden dat studenten jarenlang blokken en examens maken, om op het einde van de rit niet eens het beroep te kunnen uitoefenen.
07 okt 2005
meer over
zie ook rubriek