Aandacht voor werking geestelijke gezondheidszorg

De Werkgroep geestelijke gezondheidszorg en welzijn ontving gisteren Inge Vervotte(CD&V), Vlaams minister van Welzijn en Gezondheidszorg. Zij besprak er het Sint-Truidens model voor samenwerking en hulpverlening in de regio.
De werkgroep staat voor een groep van ruim duizend vijfhonderd hulpbehoevenden en een tewerkstelling van meer dan duizend personeelsleden.

,,We nodigden de minister op een informeel overleg uit omdat ze in haar programma vooropstelt dat over de verschillende sectoren heen moet worden samengewerkt. Sint-Truiden telt op zijn grondgebied twee grote psychiatrische ziekenhuizen, Ziekeren en Sancta Maria. Daaraan zijn diverse initiatieven gekoppeld als het beschut wonen en een reeks activeringsprojecten'', licht volksvertegenwoordiger Veerle Heeren (CD&V) toe.

De minister luisterde naar de verzuchtingen en beloofde daar bij komende onderhandelingen aandacht aan te besteden.

,,In de praktijk zit het in Sint-Truiden goed met de samenwerking tussen de verschillende groepen, maar er doen zich wel bestuurlijke problemen voor op hoger niveau. De scheidingslijn tussen de federale en Vlaamse bevoegdheid is niet duidelijk genoeg. De federatie schuift beslissingen door naar het Vlaamse Gewest en andersom'', aldus Luc Schalenbourg, directeur patiŽntenzorg in Ziekeren.

,,Zorgbehoevenden hebben daar geen boodschap aan en willen een praktische oplossing. De minister is bereid om mee te zoeken naar een uitkomst.''

Nood aan rustoorden

De versnelde uitvoering van bouwprojecten is een van de knelpunten in de gezondheidszorg. ,,Sint-Truiden en Zuid-Limburg hebben door de sterke vergrijzing nood aan rustoorden. Er is een groot tekort. We moeten de wachtlijsten voor bouwprojecten zo snel mogelijk wegwerken en dat kan door leningen op de particuliere markt toe te staan en overheidsgaranties te geven'', besluit Veerle Heeren.
07 okt 2005
meer over
zie ook rubriek