Pathologische leugenaars hebben een andere hersenstructuur

leugenaars hebben een andere hersenstructuur dan mensen die zelden liegen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. De bevindingen zouden een rol kunnen spelen voor het gerecht en de bedrijfswereld. Maar de Leuvense professor neurochirurgie Johannes van Loon noemt de conclusies voorbarig.
Mensen die regelmatig liegen, bedriegen en anderen manipuleren, hebben 25,7% meer witte massa en 14,2% minder grijze massa in de hersenen dan 'normale' mensen. Dat hebben onderzoekers aan de universiteit van Zuid-Californië ontdekt. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad British Journal of Psychiatry. Ze vergeleken via mri-scans de hersenstructuur van twaalf pathologische leugenaars met die van 16 personen die af en toe liegen en 21 'normale' mensen. «De toename van witte massa in de hersenen zorgt ervoor dat de leugenaars beter kunnen liegen», verklaart Adrian Raine, één van de auteurs van het onderzoek. «Liegen kost immers heel wat moeite. Het vraagt veel mensenkennis en je moet in staat zijn je eigen emoties te onderdrukken, opdat je niet zenuwachtig overkomt. Wij hebben nu vastgesteld dat pathologische leugenaars gewoon gemakkelijker kunnen liegen omdat ze een biologisch voordeel hebben.»

Dat voordeel hebben ze volgens de onderzoekers omdat de witte massa instaat voor de informatieoverdracht. Omdat liegen zo een ingewikkelde activiteit is, zou je er dus meer witte massa voor nodig hebben. En die zouden doorwinterde leugenaars hebben. «Ik vind dat een zeer voorbarige conclusie», nuanceert Johannes van Loon, professor neurochirurgie aan de KU Leuven. «Het is interessant dat er een verband kán zijn, maar er moet zeker nog verder onderzoek naar gebeuren.»

Volgens de onderzoekers zou de studie politiewerk kunnen vergemakkelijken. «Je zou veel sneller kunnen nagaan of een verdachte liegt», zegt Adrian Raine. «Ook voor de bedrijfswereld kunnen de bevindingen een grote rol spelen. Je kan voor je iemand aanwerft al nagaan of die persoon wel te vertrouwen is.» Ook dat vindt professor Van Loon te ver gaan. «Het is niet omdat iemand een grotere witte hersenmassa heeft, dat die persoon altijd zal liegen. Dat is een heel gevaarlijk denkspoor.»
01 okt 2005
meer over
zie ook rubriek