Wijzigingen in de reservefondsen van de ziekenfondsen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 28, 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid.
03 okt 2005
meer over
zie ook rubriek