Personen met een Handicap: regie van de zorg en bijstand

Vlaamse regering keurt besluit goed over de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en over de erkenning en subsidiėring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap.
03 okt 2005
meer over
zie ook rubriek