Demotte verscherpt zijn greep op artsen

In het Staatsblad van vrijdag verscheen een koninklijk besluit waarmee minister Rudy Demotte zichzelf het recht geeft artsen een boete op te leggen van 125 euro als ze hun patiŽnten een halve indexatie aanrekenen: 19,19 (afgerond 19,20) in plaats van 19 euro.
Sommige artsen doen dat. Ze zeggen dat dit al een halvering is van de gewone indexatie die was overeengekomen in het officiŽle akkoord dat de minister met hun vakbonden sloot. De minister zegt dat een later akkoord met hun vakbonden die indexering weer heeft ingetrokken maar de artsen betwisten de rechtsgeldigheid van die aanpassing. ,,Dat de minister mij maar voor de rechtbank daagt'', zegt Ruffij Baeke van het Syndicaat van de Vlaamse Huisartsen (svh).

De minister grijpt nu naar harde middelen om zijn stelling door te drukken. Zijn inspecteurs moeten nagaan welke artsen die 19 eurocent aanrekenen. Die krijgen eerst een verwittiging, en daarna een boete van 125 euro per keer dat ze de 0,19 euro aanrekenen.

Voogdij

Intussen verscheen in het staatsblad van 27 september het volmachtsbesluit waarmee minister Demotte de artsen verplicht minstens een zeker percentage goedkope geneesmiddelen voor te schrijven.

Enige tijd geleden al werd de regelgeving van kracht waardoor artsen kunnen bestraft worden als ze te veel dure geneesmiddelen voorschrijven. Nu kunnen ze ook gepakt worden als ze niet genoeg goedkope medicamenten voorschrijven. Voor elke artsengroep is een percentage vastgelegd. Voor huisarten is dit 27 procent, voor cardiologen 29 procent, voor oncologen en tandartsen 30 procent. De controles gaan in op 1 januari. Wie in juli 2006 het cijfer niet haalt, wordt onder voogdij geplaatst. Wie tegen 31 december nog niet in orde is, wordt gestraft.

De Raad van State had negatief advies gegeven over dit besluit. Artsen zeggen ook dat het voor hen onmogelijk wordt de prijs van de geneesmiddelen te volgen. Er verschijnen voortdurend nieuwe generieken op de markt en de gewone geneesmiddelenproducenten reageren daarop door hun prijzen aan te passen of door hun producten wat aan te passen. De minister zegt dan weer dat ze dit kunnen oplossen voor geneesmiddelen voor te schrijven ,,op stofnaam'' in plaats van op merknaam.

Verzekeringen

Intussen kondigde minister van Economie Marc Verwilghen (VLD) in De Tijd aan dat hij een ziektekostenindex gaat opstellen. Verzekeringsmaatschappijen zouden de premies van hun aanvullende ziekteverzekeringen (,,hospitalisatieverzekeringen'') niet sterker mogen laten stijgen dan deze index.

Die premies stijgen de jongste jaren almaar sneller omdat aan die verzekeringen almaar meer wordt aangerekend: vernieuwende behandelingen worden niet terugbetaald door de officiŽle ziekteverzekering en artsen en ziekenhuizen wentelen de bezuinigingen die de overheid hen oplegt, af op de patiŽnten. Vooral op degenen die zo'n aanvullende verzekering hebben. Ereloonsupplementen van 100 procent voor patiŽnten in eenpersoonskamers zijn dagelijkse kost in het merendeel van de ziekenhuizen. Supplementen van 200, 300 en 400 procent komen ook voor.
03 okt 2005
meer over
zie ook rubriek