Darmkankerpreventie moet wellicht wachten

Het federale parlement gaf de federale regering de opdracht iets te doen aan de preventieve screening van darmkanker. De regering pakt het op, maar eigenlijk is preventie een bevoegdheid van de gemeenschappen en die hebben daarvoor weinig (Vlaanderen) tot geen (Franse Gemeenschap) geld. Het wordt dus weer wachten.
DE KAMER gaf de federale regering die opdracht via een resolutie voor de vakantie (DS 20 juni). De kamerleden wisten niet dat deelstaat Vlaanderen die darmkankerscreening al voorbereidde.

De vraag bij die voorbereiding luidt: hoe breed ga je? Heel de bevolking onderwerpen of alleen de groepen die groot risico lopen? Het antwoord moet rekening houden met twee overwegingen: de kostprijs, en de optie mensen die haast geen risico lopen, niet nodeloos bang te maken. De federale overheid begint die zoektocht nu over te doen. En daarin komen opnieuw suggesties naar voren die in het Vlaams overleg al lang afgeschoten zijn. Onder meer het voorstel om, net als de Britten, alle 50-plussers per post een plastic doosje te bezorgen met een handleiding om wat stoelgang naar een lab te sturen. Dat onderzoekt dan of er bloed in de stoelgang zit. bloed kŠn een indicatie zijn van darmkanker, maar ook nog van andere zaken.

Dokter Yolande Avontroodt, VLD-kamerlid: ,,Zo'n test is onzin. Die gaat veel te breed en zal weinig respons opleveren. Dit voorstel vergeet dat wij huisartsen hebben die veel gerichter kunnen optreden.''

De federale overheid wil bovendien maar iets betalen als de deelstaten eerst minstens een derde van de kosten zelf betalen. De Franse Gemeenschap heeft er geen geld voor. De Vlaamse nauwelijks. Zeker niet op korte termijn. Vlaanderen heeft nog moeite om geld te vinden voor de eerder opgestarte borstkankerscreening waaraan intussen toch al de helft van het doelpubliek deelneemt. En ze wordt ook nog achter de veren gezeten door de ziekenfondsen die het ,,medisch onverantwoord'' vinden dat niet alle Vlaamse ukjes gevaccineerd worden tegen pneumokokken (DS 30 mei). Dat moet van hetzelfde budget betaald worden. Het zal dus nog lang duren voor de darmkankerscreening er zal zijn.

Dokter Jan Van Emelen van het Onafhankelijk Ziekenfonds zegt dat het allemaal veel simpeler zou kunnen. Zijn ziekenfonds begint op eigen kosten met geÔntegreerde zorgprogramma's voor zijn leden: preventie en curatie. DiabetespatiŽnten worden via screening opgespoord, en die laat men dan in een vroeg stadium toetreden tot een zorgprogramma. Daarin engageren ze zich tot een bepaald gedrag, en het ziekenfonds betaalt zelf de kosten die de ziekteverzekering niet terugbetaalt. De mensen zullen veel langer gezonder leven en veel minder kosten, zegt Van Emelen.
10 aug 2005
meer over
zie ook rubriek