Verband tussen ziekte van Alzheimer en hersentrauma

Wetenschappers van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) melden opnieuw succes in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Ze achterhaalden de normale werking van een van de belangrijkste eiwitten, essentieel voor het herstel van een goede functie na hersenletsels. De vorsers verklaren ook voor het eerst het sterke verband tussen hersentrauma's en Alzheimer.
Men weet al enkele jaren dat het amyloid precursor-eiwit APP een rol speelt bij de ziekte van alzheimer. Het is de voorloper van het amyloid-bŤta-eiwit dat de typische afzettingen of 'plaques' veroorzaakt in de hersenen van patiŽnten. De normale functie van APP was echter nog niet bekend. Maarten Leyssen en zijn collega's van de KULeuven hebben aangetoond dat APP de uitgroei van zenuwbanen stimuleert. Intacte zenuwbanen zijn essentieel voor het goed functioneren van de hersenen. Na traumatische hersenletsels kunnen die verbindingen beschadigd zijn waardoor de hersenen niet meer normaal werken.

De ontdekking helpt ook bepaalde aspecten van de ziekte van alzheimer beter te begrijpen. In het fruitvliegje, een ideaal model om de werking van de hersenen te bestuderen, werd duidelijk dat APP aanzienlijk toeneemt na hersenschade in zones waar nieuwe zenuwbanen gevormd moeten worden. Doordat meer APP aangemaakt wordt, kunnen in de hersenen ook meer plaques ontstaan, het typische ziektebeeld van Alzheimer. De resultaten verklaren de sterke link tussen hersenschade en de aandoening. PatiŽnten hebben na zware hoofdtrauma's niet alleen meer kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer op latere leeftijd, hun hersenen vertonen ook vaak plaques die erg lijken op die van Alzheimer-patiŽnten.

De onderzoeksresultaten verschijnen deze week in het vakblad EMBO Journal.
04 aug 2005
Bron: De Tijd
meer over
zie ook rubriek