Farmabedrijven betalen te weinig heffing aan federale overheid

De farma-industrie betaalt te weinig heffing aan de federale overheid als het budget voor de terugbetaling van geneesmiddelen overschreden wordt. Dat komt omdat de overheid zich bij de berekening van de heffing baseert op de omzetcijfers die de firma's doorgeven. Dat schrijft het Rekenhof in een rapport. Het hof pleit voor een grondige hervorming van het systeem.
Om de uitgaven in de gezondheidszorg beter te beheersen, voerde de federale regering een responsabiliseringssysteem in voor de farmaceutische bedrijven. Het bestaat uit een heffing die de bedrijven moeten betalen als het budget voor de terugbetaling van de geneesmiddelen overschreden wordt. De heffing wordt berekend op basis van de omzet van de firma's.

Het Rekenhof stelde vast dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (riziv) de aangiftes van de omzetcijfers van de farmaceutische bedrijven niet systematisch controleert. De aangiftes blijken bovendien soms onvolledig te zijn. Het is nochtans op basis van die cijfers dat de heffing wordt berekend. 'Daardoor wordt de omzet onderschat', merkt het Rekenhof op. 'En dat heeft niet alleen een rechtstreekse weerslag op het percentage van deze heffing, maar ook op alle andere heffingen die bij de farma-industrie worden ge´nd.'

Ook de inning van de heffing loopt niet van een leien dakje. De betalingen moeten sneller geregistreerd worden, aanmaningen sneller verstuurd en beter opgevolgd.

Het Rekenhof beveelt aan het berekeningssysteem te vervangen door een systeem dat steunt op de cijfers van het riziv over de verkoop en de terugbetaling van de geneesmiddelen. Tevens maant het hof de regering aan de overschrijding van het geneesmiddelenbudget op basis van zo actueel mogelijke en zeer nauwkeurige gegevens te bepalen.

De federale minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte (PS), sluit zich bij de aanbevelingen van het Rekenhof aan. Binnenkort moet de overheid de bestuursovereenkomst voor 2006-2008 met het Riziv sluiten. De minister belooft erop toe te zien dat in die nieuwe overeenkomst rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van het Rekenhof.
18 jul 2005
Bron: De Tijd
meer over
zie ook rubriek