Juistere zorg voor gehandicapten

De zorg aan personen met een handicap gaat een trendbreuk tegemoet. De Vlaamse minister van Welzijn, Inge Vervotte (CD&V), wil met de regelgeving terug naar de basis: ze gaat 17.000 bewoners van instellingen van het Vlaams Fonds laten vragen wat ze precies aan hulp nodig hebben.
De huidige regelgeving is meer dan dertig jaar oud. Ze heeft haar houdbaarheidsdatum overschreden, zegt minister Vervotte. ,,De zorg moet veel flexibeler en gedifferentieerder.''

Nu wordt het zorgaanbod van bovenaf gestuurd: er zijn 13 erkenningsvormen, waarbinnen voorzieningen moeten passen. Personen met een handicap moeten op hun beurt passen in zo'n voorziening. Ze moeten het 'totaalpakket' nemen.

Zo is er nu bijvoorbeeld maar één soort dagcentrum. Maar in het ene dagcentrum komen mensen met een lichte zorgbehoefte, het andere wordt door zwaar zorgbehoevenden bezocht. Toch hebben ze eenzelfde erkenning, eenzelfde financiering en eenzelfde personeelsbezetting. Dat verandert onder de nieuwe regelgeving.

Vervotte en het Vlaams Fonds willen het aanbod meer afstemmen op de individuele vraag. Er komen 25 zorgmodules. De 17.000 gebruikers van de Vlaams Fonds-voorzieningen worden individueel 'ingeschaald'. Dat gebeurt van september tot november. Tegen februari volgend jaar moet duidelijk zijn hoe de voorzieningen nauwer op die individuele behoeften kunnen inspelen.

In een tweede fase worden de personeelsbezetting en de financiering aangepast. Er kunnen zich verschuivingen voordoen op het terrein.

De minister noemt dit nieuwe systeem 'juister', maar ook 'rechtvaardiger': ,,Sommigen zullen meer hulp krijgen, omdat ze die nodig hebben. Anderen juist minder. Ik reken er ook op dat gehandicapten met een zware zorgbehoefte, die nu meestal het langst op de wachtlijst blijven staan, sneller een plaats in een voorziening veroveren.''
01 jul 2005
meer over
zie ook rubriek