Zilverfonds heeft eind juni 13,21 miljard euro in kas

Momenteel zit er 13,21 miljard euro in het Zilverfonds, dat mee moet instaan voor de meerkost van de vergrijzing. Dat hebben het Zilverfonds en minister van Financin Didier Reynders donderdag bekendgemaakt naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2004.
Het Zilverfonds werd in 2001 opgericht om de meerkosten van de vergrijzing mee te helpen opvangen. Dat gebeurt via het aanleggen van reserves die voortvloeien uit begrotingsoverschotten, overschotten in de sociale zekerheid en niet-fiscale ontvangsten. Het geld mag pas uitgegeven worden vanaf 2010 en wanneer de schuldgraad van Belgi onder de 60 procent van het BBP is gezakt. Ondertussen wordt het geld belegd in overheidspapier en doet de regering op die manier dus ook aan schuldafbouw. Volgens de voorzitter van het Zilverfonds was 2004 een zeer vruchtbaar jaar, aangezien de nominale portefeuille van het fonds op n jaar tijd verdrievoudigde. Eind 2003 zat er 4,153 miljard euro in het fonds. Eind 2004 was dat al 11,949 miljard euro. Dat heeft vooral te maken met de overname van het pensioenfonds van Belgacom (5 miljard en 290 miljoen euro dividenden) en de verkoop van de sociale huisvestingsportefeuille van ALESH (2,5 miljard). De eerste zes maanden van 2005 kreeg het Zilverfonds nog eens 422,9 miljoen euro van de opbrengst van de fiscale amnestie en 19,8 miljoen afkomstig van de verkoop van Credibe.
01 jul 2005
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek