Te veel medicijnen? Verlaag de prijs!

,,Artsen schrijven te veel geneesmiddelen voor'', zo klaagt de federale minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) aan. Maar concrete maatregelen daartegen heeft hij niet echt. Hij heeft er wel om de prijs van medicijnen te doen dalen. Maar prijsdalingen leiden vaak tot meer consumptie.
In Le Soir dreigde minister Demotte zaterdag met straffen voor artsen die in hun voorschriften een te klein aandeel generieke geneesmiddelen opnemen. Het was zijn 1-meiboodschap: zie, ik verdedig uw ziekteverzekering, werknemers!

Tegelijk was het zijn zijn aanloop naar de eerste toepassingen van de verregaande ,,volmachten'' die hij heeft gekregen om de uitgaven van de ziekteverzekering binnen de afgesproken groeinorm van 4,5 procent te houden.

Maatregelen tegen artsen die te veel en/of te dure geneesmiddelen voorschrijven, zijn al tientallen keren aangekondigd. ,,Die verklaringen blijven nieuwswaarde hebben omdat alle vorige aangekondigde maatregelen nog nooit zijn toegepast'', zegt een cynische waarnemer uit ziekenfondskringen.

De minister verwees in Le Soir naar de maagzuurremmers. Toen werd toegestaan dat die vrij mogen worden voorgeschreven als ze sterk in prijs daalden, steeg hun verbruik spectaculair. Het verdubbelde in vier jaar. Demotte verwijt dat de artsen, want de gezondheidstoestand van de patiŽnten kan nauwelijks veranderd zijn in die tijd. Ook cholesterolpillen (+ 50 %in 2004) en antidepressiva (+10 %) worden volgens hem te veel voorgeschreven.

De maatregelen die hij aankondigt, verminderen echter niet het voorschrijven of het verbruik van geneesmiddelen. Hij roept de artsen wel op de internationale ,,guidelines'' en ,,best practices'' te volgen. Maar dat blijft vaag.

Concrete maatregelen zijn er enkel voor de daling van de prijs van de geneesmiddelen die voorgeschreven worden: de kiwi-aanbestedingen, en de straffen voor artsen bij wie de generieke geneesmiddelen een te klein aandeel vormen in het totale pakket geneesmiddelen dat ze voorschrijven.

Die artsen zouden hun accreditatie - en de daaraan verbonden hogere erelonen - verliezen. In die mogelijkheid is voorzien in de gezondheids- of volmachtenwet. Demotte vraagt artsen en ziekenfondsen het aandeel generieke te verhogen, zo niet legt hij tegen 1 juli straffen op aan artsen die te weinig generieke voorschrijven.

De artsenvakbonden vinden dat een schande. De accreditatie is een beloning voor artsen die zich voldoende bijscholen.

Vrij algemeen wordt ook verwacht dat de minister vrij spoedig de blokkering van de artsenhonoraria zal afkondigen. Er is geen geld om verhogingen te betalen. De kans op een open conflict met de artsenvakbonden wordt groter.

De CD&V-oppositie klaagt intussen bij monde van senator Wouter Beke aan dat aankondigingen van de minister ,,vaak niets voorstellen''. Van de maatregelen die Demotte eind vorig jaar aankondigde om 251 miljoen euro te besparen, zou maar een vijfde gerealiseerd zijn: 48 miljoen euro. En volgens Beke is 15 miljoen daarvan dan nog gerealiseerd door minister van Begroting Johan Vande Lanotte, die dossiers blokkeerde die Demotte eerder had goedgekeurd.
02 mei 2005
meer over
zie ook rubriek