PS en sp.a ondertekenen toekomstpact ziekteverzekering

De voorzitters van de sp.a en de PS, Steve Stevaert en Elio Di Rupo, ondertekenden samen met de voorzitters van de Socialistische Mutualiteiten (SM) en de socialistische vakbond ABVV een toekomstpact voor het behoud van de verplichte ziekteverzekering. Maar voormalig sp.a-voorzitter Louis Tobback waarschuwde ervoor dat de socialisten door gebrek aan eensgezindheid de controle over de sociaal-economische agenda dreigen kwijt te raken.
De ondertekening van het handvest was gisteren de afsluiter van het verjaardagsfeest dat de SM voor zestig jaar Belgische ziekteverzekering hield. 'De verplichte ziekteverzekering stoelt op een stevige federale sociale zekerheid die gebaseerd is op de solidariteit onder allen, onder armen en rijken, onder jongeren en ouderen, onder zieken en gezonden', staat in de tekst.

Aan de ondertekening ging een terugblik op zestig jaar sociale geschiedenis vooraf. Ook Tobback kwam samen met ex-vakbondsman Michel Nollet op het podium om de sociale politiek in de crisisjaren zeventig en tachtig te bespreken. Toen zijn tijd er eigenlijk op zat, vroeg de burgemeester van Leuven extra tijd aan de moderatoren.

Eťn lijn

Louis Tobback: 'In de jaren zeventig wisten we perfect dat er zaken fout liepen. We zaten tussen 1977 en 1981 in de regering. Maar we zijn er niet in geslaagd de socialistische beweging op ťťn lijn te krijgen over het beleid dat we moesten voeren. Het resultaat was dat anderen in onze plaats hebben kunnen doen wat zij wilden doen. We kijken nu aan tegen nieuwe uitdagingen zoals het loopbaaneindedebat en de vergrijzing. als we er niet in slagen met de nodige flexibiliteit en verbeeldingskracht oplossingen te vinden, dan zullen anderen opnieuw orde op zaken stellen in uw plaats. Dit is een waarschuwing.' Tobback kreeg spontaan applaus in de zaal. Hij gaf verder aan dat de sociale zekerheid op ieder ogenblik van de geschiedenis afhankelijk is van de machtsverhoudingen in het land. Er zijn volgens hem enkel garanties voor de toekomst van het systeem 'als de macht van de arbeidersbeweging in de meest ruime zin voldoende groot blijft.'

Tijdens het vraaggesprek tussen Stevaert en Di Rupo kwam het debat over een potentiŽle regionalisering van delen van de sociale zekerheid op de voorgrond. Stevaert: 'Wij willen de solidariteit niet splitsen. De financiering van het stelsel moet op het Belgische niveau blijven. Dat zal nooit veranderen voor ons. Tegelijk moeten we geen angst hebben of taboes hebben om te praten over hoe we de middelen best beheren.' Maar de gezondheidszorg is geen sp.a-prioriteit om te regionaliseren: 'Voor zover we de ziekteverzekering correct en goed kunnen beheren, verdedigen wij het huidige systeem.'

Di Rupo benadrukte dat het Belgische systeem in een internationale vergelijking goede resultaten oplevert en ook betaalbaar blijft als iedereen op basis van zijn financiŽle capaciteit bijdraagt. 'De manoeuvreerruimte is zeer beperkt. Als we aan de structuur van de sociale zekerheid raken, zijn we bezig met het herdefiniŽren van BelgiŽ', zei hij. Di Rupo ziet twee grote uitdagingen: het veiligstellen van de koopkracht van de burgers, ook in de pensioenen en uitkeringen. Di Rupo: 'Dat is het fundament der fundamenten.' Verder haalt ook de PS-voorzitter de vergrijzing aan en de zoektocht naar hervormingen om de sociale zekerheid zo efficiŽnt mogelijk en zonder uitspattingen te beheren.
02 mei 2005
Bron: De Tijd
meer over
zie ook rubriek