Geneeskunde en psychologie hand in hand

In het AZ Sint-Maarten campus Duffel zijn gisteren de nieuwe lokalen voor het dagcentrum van Levanter in gebruik genomen. Het belangrijkste doelpubliek zijn cliŽnten met langdurige pijn of vermoeidheid aan wie fysieke revalidatie en psychologische begeleiding geÔntegreerd aangeboden worden.
,,Bedoeling in het dagcentrum is niet de pijn of vermoeidheid te genezen'', legt dokter Frank Maes uit. ,,Wel willen we patiŽnten helpen revalideren of hun toestand verbeteren. We gaan de mechanismen die de pijn of vermoeidheid veroorzaken, opsporen en aanpakken. Daarvoor is een multidisciplinaire aanpak nodig. De patiŽnt krijgt zowel te maken met de fysische geneeskunde als psychologische ondersteuning.''

Het AZ Sint-Maarten ontwikkelde de laatste jaren een aanbod aan psychiatrische zorgen die in dagbehandeling gegeven worden.

Drempelverlagend

Niet elke patiŽnt met psychische problemen hoeft immers gehospitaliseerd te worden of op een psychiatrische afdeling terecht te komen.

Door de dagbehandeling hoopt het ziekenhuis voor deze patiŽnten drempelverlagend te werken, het contact met hun dagelijkse maatschappelijke omgeving warm te houden en hen de nodige structuren en houvast aan te reiken.
24 mrt 2005
meer over
zie ook rubriek