Doorbraak in gerichte Alzheimer-medicatie

Onderzoekers van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) verbonden aan de KU Leuven ontdekten dat het enzym gamma-secretase, een cruciale factor in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, zeer verscheiden te werk gaat. Dit opent een weg voor geneesmiddelen met minder ongewenste nevenwerkingen. De resultaten staan vandaag in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National academy of Science.
De ziekte van alzheimer, de belangrijkste vorm van dementie, gaat in de hersenen gepaard met de vorming van een soort plaques, abnormale ophopingen van een eiwit. Men weet al enkele jaren dat het enzym gamma-secretase een belangrijke rol speelt omdat het eiwitten op een specifieke plaats knipt. Soms knipt het fout en ontstaat er een bijproduct dat samenklit en neerslaat. Men zoekt dan ook naar stoffen om het enzym te blokkeren.

Gamma-secretase heeft verschillende onderdelen (subeenheden), maar men ging ervan uit dat het als geheel op één manier werkt. Lutgarde Serneels en Bart De Strooper vonden echter dat de verschillende onderdelen zelf specifiek werken. Ze konden dat afleiden door een of meerdere subeenheden uit te schakelen in muizen. In het ene geval waren de muizenembryo's niet levensvatbaar en bij de inactivatie van een andere subeenheid kreeg men volwassen muizen waar het gamma-secretase veel minder actief was.

Dat opent perspectieven voor geneesmiddelen die elk onderdeel van gamma-secretase selectief uitschakelen. Die zullen dan gerichter werken. De bestaande medicijnen verhinderen de werking van het enzym volledig en hebben veel ongewenste nevenwerkingen.
01 feb 2005
Bron: De Tijd
meer over
zie ook rubriek