Taalkennis nodig voor sociale woning

Sociale huisvestingsmaatschappijen mogen van kandidaat-huurders nog niet eisen dat ze Nederlands kunnen. In zijn nieuwe sociale huurbesluit wil minister Marino Keulen (VLD) daar een mouw aanpassen.
In Antwerpen wil alvast één sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) van kandidaat-huurders eisen dat ze Nederlands spreken. Dat mag niet, zo heeft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) laten weten. ,,Deze extra toewijzingsvoorwaarde is in strijd met het geldende sociale huurreglement.''

In het Vlaams Parlement erkende minister Marino Keulen (VLD) het probleem. Hij staat achter het idee van de SHM ,,De Goede Woning'', daarom wil hij het principe opnemen in het nieuwe sociale huurbesluit.

Dat moet dan op 1 januari van volgend jaar van kracht worden.

Naast de inkomens- en bezitsvoorwaarde (een sociale huurder mag geen andere woning bezitten) wil Keulen een basiskennis Nederlands inschrijven als voorwaarde om een huurwoning te krijgen. Hij vindt dat zoiets in overeenstemming is met het Vlaams regeerakkoord. Gisteren in het parlement kreeg hij daarover eigenlijk alleen van Groen! duidelijke tegenwind. ,,Uw bedoeling kan goed zijn - integratie - maar het effect van de maatregel kan uitsluiting zijn'', waarschuwde Jef Tavernier.

Keulen zegt dat een basiskennis Nederlands nodig is om de leefbaarheid en de samenhang in sociale woonblokken te garanderen. Hij vindt het ook veiliger dat de bewoners Nederlands kennen. ,,als iemand brand! roept en de andere huurders verstaan dat niet''

De minister pleit er niet voor dat huurders die geen Nederlands spreken, in de toekomst meteen worden geweigerd. Neen, hij wil dat ze verplicht worden een cursus Nederlands te volgen. Ze krijgen daar twee jaar de tijd voor. Doen ze dat niet, dan kunnen ze hun recht op een sociale woning verliezen.

Keulen wil trouwens dat alle sociale huurders voortaan eerst een proefcontract van twee jaar krijgen. Dat oorspronkelijke CD&V-voorstel moet de SHM's de kans bieden om huurders die overlast veroorzaken (lawaai, zwerfvuil) weer uit de woning te zetten.
25 jan 2005
meer over
zie ook rubriek