ACE-inhibitoren en sartanen: recente studies en indicaties

In de Folia werd reeds meerdere malen aandacht besteed aan een aantal grootschalige studies met ACE-inhibitoren en sartanen. In dit artikel wordt voor de verschillende mogelijke indicaties, de plaats van de ACE-inhibitoren en de sartanen besproken, o.a. op basis van de hierboven vermelde en andere grootschalige gerandomiseerde studies.
03 jan 2005
Bron: BCFI-CBIP
meer over
zie ook rubriek