Echografie doet baby geen kwaad

Vrouwen die een kind verwachten, ondergaan tijdens hun zwangerschap doorgaans drie of meer echografische controles. Daarbij wordt nagegaan of de baby goed groeit en gezond is. Of dit onderzoek, dat gebruik maakt van ultrageluid, schade kan berokkenen aan de baby, is nooit goed uitgezocht. Tien jaar geleden vonden Australische artsen aanwijzingen voor een groei-achterstand bij baby's die toen ze nog in de moederbuik zaten vijf keer met een echografie waren bekeken. De baby's groeiden in hun eerste levensjaar minder goed dan baby's die maar één echo hadden gehad.
Maar vervolgonderzoek wijst uit dat de groeiachterstand beperkt blijft tot het eerste levensjaar en dat de kinderen hem achteraf inlopen, rapporteren dezelfde artsen nu in het vakblad The Lancet. Ze bleven 2.700 van de betrokken kinderen volgen tot ze acht jaar oud waren. De kinderen uit de multi-echogroep hadden hun leeftijdsgenoten uit de één-echogroep niet alleen bijgebeend in lengte, ze scoorden ook gelijk in taalvaardigheid, gedrag en neurologische ontwikkeling. Volgens hoofdonderzoeker John Newnham van de universiteit van Western Australia blijft de conclusie uit het eerste onderzoek gelden en veroorzaken echo's tijdens de zwangerschap soms een groeiachterstand op zuigelingleeftijd. Maar blijvende schade wordt niet aangericht door deze vorm van prenataal onderzoek.
10 dec 2004
meer over
zie ook rubriek