VUB biedt beste opleiding kine

Wie kinesitherapeut wil worden, is het best gediend aan de VUB. De Brusselse opleiding komt iets beter uit het vergelijkende visitatierapport dan die van Gent en Leuven.
Vooral in de manier waarop er les wordt gegeven maakt de Vrije Universiteit Brussel het verschil. Dat de studenten worden aangezet om aan zelfstudie te doen en dat ze via de computer les volgen, charmeerde de visitatiecommissie.

Ook de gebouwen en infrastructuur aan de vub kwamen positief uit de doorlichting. Dat is ook voor de Katholieke Universiteit Leuven het geval. Op dat gebied scoort de Universiteit Gent het slechtst: er zijn te weinig lokalen en de kwaliteit ervan volstaat niet.

De Gentse opleiding scoort op één punt wel beter dan de andere twee: de studietijd is er beter verdeeld. Daar heeft de kinesistenopleiding de studietijd voor haar studenten evenwichtig verdeeld, op basis van metingen.

De wetenschappelijke kant van de opleiding is de specialiteit van de KU Leuven. Die krijgt een ,,zeer goed'' voor de hoeveelheid en de internationale uitstraling van het wetenschappelijk onderzoek. Gezakt is de Leuvense opleiding voor de stage. Die sluit volgens de doorlichting te weinig aan bij de rest van de opleiding.

Over de internationalisering van de opleiding is de commissie voor geen enkele universiteit enthousiast. De Gentse opleiding kine scoort daarin het minst goed. Vooral door het gebrek aan internationale mobiliteit voor docenten krijgt Gent een onvoldoende.

De visitatiecommissie bestaat uit vijf specialisten. De doorlichting van de opleidingen ,,revalidatiewetenschappen en kinesitherapie'' - kortweg kinesist - kwam er op vraag van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).

In het rapport passeren zeventien aspecten de revue. Het gaat onder meer over de doelstellingen, de evaluatie en eindverhandeling. De gebouwen en het personeelsbeleid komen evengoed aan bod. Op elk aspect krijgen de opleidingen van Leuven, Gent en Brussel een quotering van ,,volstrekt onvoldoende'' tot ,,zeer goed''.

Het rapport behandelde alleen de universitaire opleidingen. Voorlopig verschillen die nog steeds van de vierjarige hogeschoolopleiding. Alleen in de Gentse associatie worden de beide vormen vanaf volgend academiejaar samengevoegd.

Nu duren de kine-opleidingen ook aan de universiteiten vier jaar: drie bachelors en één master. Maar een vijfde specialisatiejaar sluit daarop aan: een master-na-master. Op die manier werd de vroegere derde licentie in de BaMa-structuur ingepast. Volgens de visitatiecommissie is dat systeem niet houdbaar. De masteropleiding moet volgens haar uitgebreid worden van één naar twee jaar.
20 nov 2004
meer over
zie ook rubriek