Gynaecologie: Europees erkend opleidingscentrum in Antwerpen

De raad van bestuur van de Europese gynaecologenvereniging (European Board and College of Obstetrics and Gynecology) heeft na een grondige doorlichting de dienst gynaecologie-verloskunde-fertiliteit van het Sint-Augustinusziekenhuis voor een periode van vijf jaar erkend en geaccrediteerd als European Centre of Excellence voor de opleiding in de gynaecologie-verloskunde.
29 jul 2005
meer over
zie ook rubriek