Vier misverstanden over generische middelen

 
  • De kwaliteit van generische geneesmiddelen is dezelfde als die van de merkproducten. Beide zijn onderworpen aan dezelfde registratieprocedure, met dezelfde beoordelingscriteria. Bovendien moeten generische middelen geproduceerd worden in streng gereglementeerde farmaceutische installaties. Heel wat generische medicamenten worden door de fabrikant van het merkgeneesmiddel zelf geleverd aan de firma van de alternatieve geneesmiddelen. Ze worden soms zelfs op dezelfde plaats en op dezelfde machines vervaardigd als de merkgeneesmiddelen.
  • In BelgiŽ zijn er nog nooit ernstige problemen met een generisch geneesmiddel geweest. ,,Alle artsen en apothekers moeten incidenten met medicijnen melden'', zegt directeur-generaal Johan Van Calster van het directoraat-generaal geneesmiddelen van de overheidsdienst Volksgezondheid. ,,Klachten worden stuk voor stuk onderzocht, maar dat heeft tot nu toe nooit geleid tot de terugtrekking van een generisch geneesmiddel.''
  • Hoe kan er dan een verschil bestaan? Dat verschil kan psychologisch zijn. Het is van alle tijden dat mensen zich ,,minder goed'' kunnen voelen als ze overschakelen naar een nieuw geneesmiddel, zelfs als het identiek is aan het oude. Dat gebeurt evengoed bij overschakeling van een generisch naar een merkgeneesmiddel. ,,Als je verandert van geneesmiddel, kan iedereen daar anders op reageren'', zegt voorzitter Filip Babylon van de Algemene Pharmaceutische Bond (apb). ,,Daarom mogen we ons gelukkig prijzen dat er in BelgiŽ zo'n groot gamma aan geneesmiddelen ter beschikking is. Een lichaam is geen pure wiskunde, in de geneeskunde is niet alles te voorspellen.''
  • Generieken worden ook wel degelijk getest alvorens ze op de markt komen. Ze moeten via een bio-equivalentiestudie het bewijs leveren dat ze therapeutisch evenwaardig zijn met het originele merkgeneesmiddel. Dat betekent dat beide geneesmiddelen hetzelfde resultaat moeten geven. Zonder bio-equivalentie komt het generisch geneesmiddel niet op de markt. De hoeveelheid werkzame stof mag vijf procent afwijken van het doel, maar dat geldt ook voor originele merkgeneesmiddelen.
23 mrt 2005
meer over
zie ook rubriek