Verlost van hels lawaai in hoofd

Antwerpse artsen hebben een methode ontdekt om ernstige oorsuizingen te bestrijden. Een elektronisch oorimplantaat dat bij doven het gehoor herstelt, blijkt ook spookgeluiden in de hersenen te onderdrukken.
Tien patiŽnten die geplaagd werden door oorsuizingen zijn door de ingreep verlost van het helse lawaai in hun hoofd. Een ongeval, een infectie of een andere ziekte had de patiŽnten aan een zijde zo goed als doof gemaakt.

,,als het oor geen geluidssignalen meer aan de hersenen geeft, gaat de gehoorzone in de hersenen soms zelf 'geluidsprikkels' produceren'', zegt Paul Van de Heyning, hoofd van de dienst Neus-, keel- en oorziekten van het Universitair ziekenhuis Antwerpen.

,,Door die ongecontroleerde overactiviteit van de hersenschors hoorden onze patiŽnten fantoomgeluid of oorsuizingen, van wel tachtig of negentig decibel. Dat is zo luid en onuitstaanbaar dat sommigen er depressief van werden en niet meer normaal konden functioneren.''

De patiŽnten kregen een elektronisch oorimplantaat, of cochleair implantaat. Dat is een hoorapparaat dat het geluid uit de omgeving omzet in elektrische prikkels, en die prikkels via een ingeplante elektrode tot in het slakkenhuis brengt. Het slakkenhuis is het deel van het inwendige oor waar minuscule haartjes geluidstrillingen opvangen en doorgeven aan de gehoorzenuw.

In een doof oor zijn die haartjes in veel gevallen beschadigd of weg. De ingeplante elektrode geeft het geluidssignaal rechtstreeks aan de gehoorzenuwuiteinden, in de vorm van elektrische prikkels.

Elektronische oorimplantaten worden al lang gebruikt om het gehoor te herstellen bij mensen die aan beide zijden doof zijn. ,,Tot nu toe had niemand eraan gedacht er oorsuizing mee te bestrijden bij mensen die aan ťťn kant nog horen. Het geluidssignaal dat de elektrode aanlevert, blijkt de overactiviteit van de hersenschors te onderdrukken. Basisonderzoek over de hersenwerking bij oorsuizingen heeft ons tot dat inzicht gebracht.''

,,Alle tien de patiŽnten dragen het apparaat van 's morgens tot 's avonds omdat het hun oorgeruis zo goed vermindert'', zegt Van de Heyning tevreden. Opmerkelijk is ook dat de patiŽnten zeggen dat ze nu beter horen. Tot nu dacht men dat een oorimplantaat niet de moeite loont bij mensen die met het andere oor nog goed horen. Het mooiste resultaat bij onze patiŽnten is dat ze door de vermindering van het oorgeruis weer een normaal leven kunnen leiden.''

Van de Heyning heeft de goede resultaten de afgelopen maanden op internationale conferenties voorgesteld. ,,Blijkbaar zijn we de eersten die dit gedaan hebben.'' Het ziekenhuis spreekt van een wereldprimeur.

In een volgend experiment willen de artsen ook patiŽnten behandelen die nog horen aan de ,,suizende'' kant. Alleen mensen met ,,onuitstaanbare'' oorsuizingen komen voorlopig in aanmerking voor de ingreep. En maar 15 procent van die patiŽnten heeft het soort fantoomgeluid dat met het implantaat bestreden kan worden. Oorsuizingen kunnen nog veel andere oorzaken hebben.

Eerder hadden de artsen in Antwerpen patiŽnten van hun oorsuizing afgeholpen door een elektrode in de gehoorzone van de hersenen in te planten. Die directe hersenstimulatie onderdrukte de oorsuizing, maar herstelde het gehoor niet. Het waren patiŽnten bij wie de gehoorzenuw tussen het oor en de hersenen niet meer werkte. ,,De techniek die we nu voorstellen, is bestemd voor patiŽnten bij wie de gehoorzenuw nog wel in orde is. Daardoor kunnen we ook het gehoor herstellen.''

Het prijskaartje van het implantaat blijft hoog: 20.450 euro. Voorlopig wordt het toestelletje alleen terugbetaald voor mensen die aan beide oren zo goed als doof zijn.
10 mrt 2005
meer over
zie ook rubriek