Helft PET-scanners heeft geen erkenning

In 2008 beschikten twintig Belgische ziekenhuizen over 25 PET-scanners. Dat zijn er twaalf teveel want volgens de programmatiecriteria zijn er 13 toegelaten. Zeven ziekenhuizen hebben een toestel maar geen erkenning en vijf instellingen werken met meer dan één toestel. Dat laatste kan officieel evenmin.
Dat alles blijkt uit een rapport van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en controle (DGEC) van het riziv dat de Specialisten kon inkijken. De meerderheid van de Positronen Emissie Tomografie-scanners zijn multimodale PET/CT-apparaten. Wat vooral opvalt, is dat op alle terreinen de officiële programmatiecriteria met voeten worden getreden.

Uiteindelijk bevestigt het DGEC-rapport een tendens die eerder al bleek uit een studie van het federale Kenniscentrum voor de gezondheidszorg. In juni 2005 stelde het KCE vast dat er 13 erkende “en een handvol niet-erkende PET-scanners” waren in België. Toen en ook nu nog beschikken in eerste instantie de academische centra over een toestel, naast een aantal ziekenhuizen gespecialiseerd in oncologie. In Brussel situeert zich een hoge concentratie van PET-scanners.

Vraag is hoe zinvol programmatiecriteria zijn als ze moeite- en straffeloos met voeten worden getreden. De DGEC van leidend ambtenaar dokter Bernard Hepp maakte de “vaststellingen met betrekking tot uitbating van niet-erkende en overtallige PET-scanners” samen met een begeleidend verslag al in september 2010 over aan minister van (lopende) sociale zaken en volksgezondheid Laurette onkelinx (PS). Tevens formuleert het rapport “aanbevelingen met het oog op een aanpassing van de reglementering en de nomenclatuur”, schrijft de Specialisten. Sindsdien heerst er windstilte.
18 nov 2011 12u52
zie ook rubriek