"Mama kan gebaren. Papa ook!"

Op de website www.mamakangebaren.be kan je informatie vinden over de Vlaamse Gebarentaal, kan je de meest basale gebaren voor baby’s leren en een bijhorende DVD bestellen. Deze website is het resultaat van een project, gerealiseerd door Signfuse met de steun van de Vlaamse overheid. Het wil ouders stimuleren om Vlaamse Gebarentaal te gebruiken. Zodoende kan in de thuissituatie de basis voor communicatie gelegd worden en het proces van taalverwerving zo vroeg mogelijk opgestart worden. ‘Omdat het verwerven van Nederlands bij dove kinderen trager kan gaan dan het verwerven van de Vlaamse Gebarentaal, is dit aanbod niet te verwaarlozen. Wanneer het kind eenmaal een taal heeft geleerd, en de hersenen een taalproces leren beheersen, kan het later, op jonge leeftijd, steeds overschakelen op een andere taal zoals het Nederlands. Ook een bilinguale opvoeding behoort tot de mogelijkheden.’ (bron: www.mamakangebaren.be ) Alle informatie over dit project kan je vinden op www.mamakangebaren.be . Informatie over Signfuse vind je hier: www.signfuse.com
08 nov 2011 00u00
meer over
zie ook rubriek