Wachtvergoedingen nu pas gestort, dus nu pas belast?

De beschikbaarheidshonoraria voor de wachtdienst van ziekenhuisartsen die betrekking hebben op 2009 en 2010 zouden in april dan toch eindelijk gestort worden. Hoe worden ze belast, gelet op die laattijdigheid?