Geen verband tussen hersentumor en GSM

Vergroot de mobiele telefoon de kans op een hersentumor? Een nieuw, grootschalig onderzoek suggereert van niet. Er zijn al tal van onderzoeken gedaan naar mobiele telefoons en de gezondheidsrisico’s die zij eventueel met zich mee zouden brengen. Maar de resultaten zijn zeker niet eenduidig. Zo publiceerden onderzoekers begin dit jaar nog een onderzoek waaruit zou blijken dat de GSM de kans op hersentumoren weldegelijk vergroot. Grootschalig Deense onderzoekers hebben de kwestie nu nog eens onder de loep genomen. En hun werk is indrukwekkend. Ze bestudeerden de gegevens van meer dan 350.000 Denen met mobiele telefoons. De gegevens besloegen een periode van achttien jaar. Niet significant Van de proefpersonen met een mobieltje ontwikkelden er 1202 een...