Steeds meer partnergeweld

In 2010 openden de correctionele parketten in ons land 50.094 nieuwe dossiers betreffende partnergeweld. Het aantal is de afgelopen jaren continu gestegen van 44.835 in 2007, tot 46.384 in 2008 en 48.193 in 2009. Op vier jaar tijd steeg het ...
02 nov 2011 14u27
zie ook rubriek