Weliswaar brengt dossier over mantelzorg

Weliswaar, het vakblad van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, publiceert in zijn jongste editie een dossier over mantelzorg. Bij mantelzorg denkt iedereen aan de zorg voor een partner, ouder of kind, maar ook broers en zussen of studenten op kot zorgen voor elkaar. Deze stille helden van de zorg staan dag en nacht paraat. Hoe krijgen deze ‘zorgmanagers’ alles georganiseerd? En hoe houden ze het vol? Mantelzorg gaat over ondersteuning geven en krijgen, met veel liefde en inzet. Een nieuwe wet is in voorbereiding om in 2012 de mantelzorger zijn erkenning en statuut te geven.
Ook nog in deze editie:

Pleegzorg zonder zorgen
Ook een nieuw decreet op de pleegzorg staat op stapel voor 2012. In afwachting, en niet oninteressant voor de opmaak ervan, presenteert Weliswaar de resultaten van een onderzoek. De ‘gemiddelde pleegzorger’ is gemotiveerd en relatief tevreden, maar ook ouder dan vijftig. Het zoeken naar nieuwe, jonge kandidaten houdt onverminderd aan.

“De wachtlijsten zijn niet hopeloos”
Lange wachtlijsten laten uitschijnen dat er in de gehandicaptensector niets beweegt. Laurent Bursens, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH), nuanceert. “En als we de uitbreiding nog een achttal jaren volhouden, moet het vanaf 2020 mogelijk zijn de wachtlijsten fors terug te dringen.”

Het dossier en de volledige editie vindt u op www.weliswaar.be
28 okt 2011 12u38
zie ook rubriek