Een kwart miljoen euro extra voor dove en slechtziende leerlingen

De Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), trekt vanaf 1 september 2007 jaarlijks 250.000 euro uit om dove en slechtziende leerlingen in het volwassenenonderwijs betere kansen te geven. Dat maakte hij bekend naar aanleiding van de diplomering van twee dove leraars vanavond in Gent.
Mieke Van Braeckevelt en Hilde Nuffels ontvangen aan het Gentse centrum voor volwassenenonderwijs hun getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Twee jaar lang volgden zij de lerarenopleiding, ondanks het gebrek aan ondersteuning voor gehandicapten in het volwassenenonderwijs.

,,Doordat wij al les geven aan toekomstige tolken Vlaamse gebarentaal, konden wij via onze werkgever aan de nodige tolken komen, maar in principe heeft een leerling in het volwassenenonderwijs geen recht op tolkuren. Wil hij die toch, dan moet hij die uit eigen zak betalen.''

Heel oneerlijk, vinden de studenten, want leerlingen in het gewone onderwijs krijgen die ondersteuning wel. Gemiddeld krijgen zij zes tolkuren terugbetaald. Bovendien zijn er in het lager, middelbaar en hoger onderwijs extra leraars voorzien die leerlingen met een fysieke handicap helpen om geen leerachterstand op te lopen.

,,Het volwassenenonderwijs heeft niets van dat alles'', zegt Geert Kockelbergh van het KISP. ,,Leerlingen met een fysieke handicap worden zo gediscrimineerd. Het is geen wonder dat er in heel Vlaanderen maar zes dove leerkrachten zijn en dat terwijl zij een voorbeeldfunctie vervullen. Dove of slechtziende kinderen beseffen dankzij hen dat zij heel wat kunnen bereiken.''

Frank Vandenbroucke belooft beterschap. Vanaf volgend schooljaar zet hij elk jaar 250.000 euro opzij om doven en slechtzienden in het volwassenenonderwijs beter te ondersteunen.

,,Dat geld kan gebruikt worden om cursussen om te zetten in braille of grootschrift of om tolken in te schakelen voor dove leerlingen'', klinkt het op het kabinet van de minister.
31 jan 2007 09u16
zie ook rubriek