Huisartsen blijven stage weigeren

De huisartsen die straks het laatste jaar van hun opleiding afronden en dan aan hun stage moeten beginnen, blijven weigeren stagecontracten te ondertekenen. De hibo’s (huisartsen in beroepsopleiding) protesteren al verscheidene weken omdat ze tijdens hun stage een contract van schijnzelfstandige moeten ondertekenen en nauwelijks 800 euro per maand verdienen. Ze krijgen een laag maar vast loon maar moeten wel zelf sociale zekerheidsbijdragen en verzekeringspremies op betalen alsof ze zelfstandige waren. Dat vertoont alle kenmerken van een contract als schijnzelfstandige. De minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte (PS), stemt daarmee in.
06 mrt 2007 09u15
zie ook rubriek