Het internationaal debat over decubitusclassificatie

De Amerikaanse decubitusvereniging NPUAP heeft het aantal decubitusgraden met 2 graden uitgebreid ("diep weefselletsel" en "niet-classificeerbaar"). Aan de basis van deze beslissing ligt de angst voor rechtzaken (ze mogen geen letsel herclassificeren ook niet als blijkt dat hun oorspronkelijke classificatie fout was) en hun terugbetalingssysteem (waarbij ze gesanctioneerd kunnen worden als een letsel verergert; vandaar de categorie niet classificeerbaar).
Vanuit de PUCLAS-onderzoeken hebben we geleerd dat het huidige systeem eigenlijk te complex is en leidt tot veel beoordelingsfouten. Binnen de Europese decubitusvereniging (EPUAP) vragen we ons af of het aantal decubitusgraden niet juist moet worden verminderd. Zo leert bijvoorbeeld het onderscheid tussen graad 2 en graad 3 niet veel. Het heeft geen invloed op de te nemen preventieve maatregelen. Ook de behandeling kan niet gebaseerd worden op dit onderscheid (hiervoor zijn uitgebreidere wondbeoordelingsinstrumenten zoals TIME of PUSH nodig).

Geef uw opinie door op een 10tal vragen te antwoorden:
www.pressureulcerguidelines.org/classification
26 apr 2007 10u08
zie ook rubriek