'Designerbaby's' zonder cosmetische foutjes

Britse ouders die absoluut zeker willen zijn dat hun kind fysiek zo volmaakt mogelijk is, kunnen voortaan terecht bij gespecialiseerde klinieken. Want de Sunday Times schrijft dat de bevoegde autoriteiten het licht op groen hebben gezet voor een behandeling die een koppel de garantie moet geven dat hun kind gespaard zal blijven van gevreesde fysieke afwijkingen.
Het is al lang niet nieuw meer dat bij embryo's wordt gekeken of ze geen levensbedreigende afwijkingen hebben. Helemaal onomstreden is dat niet, maar de bezorgdheid van ouders die bang zijn voor erfelijke aandoeningen is in die gevallen heel begrijpelijk.

Nu gaan artsen in enkele Londense klinieken een stap verder: zij gaan embryo's ook onderzoeken op 'cosmetische' afwijkingen. De primeur gaat naar een koppel dat reden heeft om te vrezen dat het kinderen zal krijgen die scheel zullen zijn. De artsen in de kliniek gaan nu na of het gen dat daarvoor verantwoordelijk is in het embryo aanwezig is.

Dat gebeurt via een proces dat 'pre-implantatie genetische diagnose' heet. Wanneer daarbij blijkt dat een embryo het ongewenste gen bevat, wordt het embryo vernietigd en wordt een niet aangetast embryo bij de vrouw ingeplant.

Volgens professor Gedis Grudzinkas, de medisch directeur van de kliniek, is deze behandeling wenselijk omdat het krijgen van een kind met een fysieke afwijking 'psychologisch lijden' kan veroorzaken. Hij vindt het dan ook normaal dat wordt getracht dit te voorkomen, en voorspelt dat het 'screenen' van embryo's op ernstige cosmetische afwijkingen gemeengoed zal worden. Zijn woorden lijken te worden bevestigd door werk in een andere kliniek, waar een koppel word behandeld dat een kind wil zonder het risico dat de baby een misvormd gezicht zal hebben.
07 mei 2007 09u35
zie ook rubriek