Vlaamse tandartsen zijn te vinden voor deontologische instantie

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) is al jaren vragende partij voor een deontologische instantie voor tandartsen, een voorstel dat ook de federale ombudsdienst patiėntenrechten deed naar aanleiding van het stijgende aantal klachten bij de dienst.
23 jun 2007 09u53
zie ook rubriek