Gardasil® toont kruisbeschermende werkzaamheid tegen precancereuze letsels als gevolg van tien bijkomende virustypes

Brussel, 19 september, 2007 – De eerste resultaten van een ondersteunende analyse van twee grote klinische studies tonen aan dat het vier-type (6, 11, 16, 18) vaccin tegen baarmoeder-halskanker Gardasil®, precancereuze baarmoederhalsletsels (CIN2/3 , AIS) als gevolg van tien andere kankerverwekkende Humane Papillomavirus types voorkwam, bovenop de vier types waartegen het vaccin direct is gericht. De resultaten werden voorgesteld op de 47ste jaarlijkse ICAAC conferentie te Chicago, US.
Het is de eerste maal dat er in het openbaar resultaten worden voorgesteld waaruit blijkt dat een vaccin tegen alskanker' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>baarmoederhalskanker bescherming biedt tegen precancereuze baarmoederhalsletsels als gevolg van Humane Papillomavirus types waartegen het vaccin niet direct is gericht.

"De preventie van precancereuze baarmoederhalsletsels veroorzaakt door bijkomende virustypes bewijst dat gardasil® kruisbeschermende werkzaamheid kan bieden en daardoor bijkomende bescherming zou kunnen bieden tegen baarmoederhalskanker als gevolg van virustypes waartegen het vaccin niet direct is gericht," verklaart Patrick Poirot, Vice-President for Medical and Scientific Affairs bij Sanofi Pasteur MSD.

Gedurende een gemiddelde follow-up van drie jaar na het begin van de vaccinatie, voorkwam gardasil® 38% van precancereuze letsels (CIN2/3) veroorzaakt door de tien Humane Papillomavirus types 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59. Deze tien bijkomende virustypes veroorzaken ongeveer 16% van de gevallen van baarmoederhalskanker in Europa en tot 22% van de gevallen van baarmoederhalskanker ter wereld.

"Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de preventie van ziekten te wijten aan virus types waartegen het vaccin direct gericht is, en het potentieel voor een bepaalde graad van indirecte bescherming via kruisbescherming. Zoals verwacht, is de kruisbeschermende werkzaamheid lager dan de directe werkzaamheid omdat de bijkomende virustypes verschillend zijn van deze waartegen het vaccin direct is gericht. De echte waarde van Humaan Papillomavirusvaccinatie is te vinden in de directe werkzaamheid” verklaart Patrick Poirot. Gardasil® heeft tot 100% directe werkzaamheid aangetoond tegen precancereuze letsels en vroege baarmoederhalsletsels, precancereuze vulvaire en vaginale letsels en genitale wratten te wijten aan de Humane Papillomavirus virus types 6, 11, 16 en 18 waartegen het vaccin direct is gericht. Een kruisbeschermende werkzaamheid van 38% tegen tien bijkomende kankerverwekkende types een significant extra voordeel",
Men schat dat onder de Humaan Papillomavirus-gerelateerde ziekten types 6, 11, 16 en 18 verantwoordelijk zijn voor 75% van de gevallen van baarmoederhalskanker in Europa, 95% van de gevallen van vulvaire en vaginale kanker 70% van de precancereuze en 50% van de vroege baarmoederhalsletsels 80% van de precancereuze vulvaire en vaginale letsels en 90% van de genitale wratten.


Gardasil® biedt bredere en snellere voordelen dan de preventie van baarmoederhalskanker alleen. Bredere voordelen omdat het ook letsels van de baarmoederhals, vulvaire letsels en genitale wratten helpt voorkomen. Snellere voordelen omdat deze letsels, in het bijzonder vroege letsels van de baarmoederhals en genitale wratten, veel sneller dan baarmoederhalskanker optreden, vaak binnen enkele maanden na de blootstelling aan het virus.
20 sep 2007 10u35
Bron: Sanofi
meer over
zie ook rubriek