Symposium Patintveiligheid Het vermijdbare vermijden

De FOD Volksgezondheid nodigt u uit op 22-23-24 oktober 2007 voor het Symposium Patintveiligheid Het vermijdbare vermijden te Brussel, Bedford Hotel&Congress Center, Zuidstraat 135-137.
Week voor Patintveiligheid De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert van 22 tot 26 oktober 2007 voor het eerst een Week voor Patintveiligheid voor de zorginstellingen en alle betrokkenen in de zorgsector.
22 okt 2007 11u33
zie ook rubriek